10x
Business
Result
1/10
Cost
was the performance of the first Scrum Team.

Scrum không chỉ dừng lại ở việc setup và thực hiện các Scrum Events một cách máy móc theo Scrum Guides.

Mục đích nền tảng là để xây dựng các Hyper-productive teams nhằm cấp số nhân lợi ích kinh doanh cho tổ chức

Dr. Jeff Sutherland

Một trong 17 thành viên đã ký Tuyên ngôn Agile
Người sáng lập Scrum Inc.

Enrol Now

CI Agile đã và đang làm việc cùng với các tên tuổi lớn

Đa dạng các quốc gia từ Singapore, Malaysia, Indonesia, Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan, Hồng Kông để hiểu về True Scrum.
Bank of China
Mastercard
HSBC
Shell
CISCO
MSD
CIMB Thai
PTTEP
SF Express
OSRAM
Sinarmas
Axons Technology

WAIT!

Why am I not getting this?

Some Improvements,
Never World-Beaters,
Not Even Close!

Book Cover - Twice the Work in Half the Time

HIỂU về những kiến thức nền tảng về Scrum

Hiểu về giá trị cốt lõi True Scrum mang lại cho tổ chức của bạn

KHÔNG phải cách nó được thương mại hóa

Dr Jeff Sutherland photos with Ethan Soo

Dr. Jeff Sutherland

Đồng sáng lập Scrum
Một trong 17 thành viên cùng ký chứng nhận Agile Manifesto năm 2001
Nhà sáng lập Scrum Inc. Tác giả của Giáo trình Agile Education

Ethan Soo

Thành viên của Scrum
Đối tác khu vực với Scrum Inc. triển khai Agile Education Program
Người sáng lập CI Agile

JOINTLY delivered

với Dr. Jeff Sutherland qua các Video footage và Learning Decks

4 kiến ​​thức cơ bản

Để lãnh đạo một Nhóm Scrum siêu năng suất (hyper-productive Scrum Team)

 1. Học cách áp dụng Agile Mindset
 2. Tạo một Work Structure phù hợp với tổ chức
 3. Quản lý Requirements
 4. Vận hành qui trình hiệu quả
#4 thể hiện qui trình Scrum là phần quan trọng nhất!

This is a World-Class
Chứng chỉ kép

Lần đầu tiên ở một khoá học, bạn có thể học được hết nội dung kiến thức bao quát hết 3 vai trò trong Scrum Team: Scrum Master, Product Owner và Developers

Và tốt nghiệp với tư cách là một True Scrum Team
chủ động giải quyết các vấn đề và chuyển giao liên tục kết quả kinh doanh hữu hình một cách hiệu quả

Với trải nghiệm học tập Feature-rich

Mỗi bài học là một trải nghiệm độc đáo

Trước khoá học bao gồm:

 • Tư vấn Pre-class
 • Tài liệu True Scrum gồm 4 chapters và quizzes để ôn tập

Trong thời gian diễn ra khóa học

 • Tài liệu học tập đầy đủ và chi tiết
 • Giáo trình và tài liệu lớp học được thiết kế bởi Dr. Jeff Sutherland, người phát minh ra Scrum.
 • Các bài tập và thảo luận dựa trên nghiên cứu tình huống thực tế.

Sau khoá học

 • Tài liệu học tập có thời hạn 1 năm
 • Hai giờ tư vấn 1 kèm 1 độc quyền với Trainer
 • Hỗ trợ kiểm tra các chứng chỉ Scrum Inc.
 • Thành viên vĩnh viễn của cộng đồng học viên CIAgile

Một chương trình học được thiết kế thực tế, chi tiết và bài bản

Mô-đun 1

Agile Rising và Scrum
Phần 1
Hành trình của Tiến sĩ Sutherland và nguồn gốc của Scrum.
Phần 2
Hiểu các vai trò trong Scrum Team và kiến tạo Hyper-productive Scrum Team

Mô-đun 2

Scrum as a Decision Framework
Phần 3
Tìm hiểu chi tiết hơn về hồ sơ Product Backlog và User Stories như một Business Tool
Phần 4
Nắm vững quy trình lập kế hoạch từ tầm nhìn sản phẩm đến khởi tạo và chạy Sprint.

Mô-đun 3

Scrum as a Delivery Framework
Phần 5
Lý thuyết Lean, Daily Scrum và Scrum Board.
Phần 6
Cải tiến liên tục với Sprint Review và Sprint Retrospective
Phần 7
Các kỹ năng bổ sung để master ở vai trò Product Owner và Scrum Master.

Vào cuối buổi học, bạn sẽ có thể

 • Biết toàn bộ câu chuyện từ cả quan điểm của Scrum Master và cả Product Owner
 • Xây dựng một Scrum System hiệu quả cao.
 • Sử dụng Lean principles để giảm lãng phí và tăng tốc sản xuất
 • Tận dụng các Mô hình Scrum mẫu đã được kiểm chứng hiệu quả để tối đa hóa tỷ lệ thành công.
 • Thực hành True Scrum theo đúng nghĩa của nó.

Ghi danh

Khoảng thời gian:
Học trực tiếp 02 ngày
Địa điểm:
Ho Chi Minh City, Vietnam
USD 1,000
1 Seat (RSM + RPO certificates)
USD 800
1 Seat (RSM or RPO certificates)
Delivery partner
Fully claimable HRD Fund by HRD Corp

Hãy liên hệ với chúng tôi để biết chi tiết lớp học.

Bạn đã thử nhận tư vấn từ một chuyên gia?

Nếu chưa, chúng tôi sẽ giúp bạn:
 • Cùng nhau tìm câu trả lời cho các pain points đang hiện diện trong qui trình của bạn thông qua các khoá học của chúng tôi
 • Bạn sẽ có cơ hội tiếp cận sâu hơn những kiến thức thực tế
 • Chúng tôi đã thiết kế một lộ trình học hợp lí để bạn có thể tiếp cận tất cả kiến thức thực tế theo trình độ và thời gian học, đồng thời ch
 • Chúng tôi cũng cung cấp các lớp cá nhân nếu bạn có nhu cầu
Đặc biệt, chúng tôi luôn tạo điều kiện tốt nhất cho các Doanh nghiệp và đồng hành cùng bạn!
Nói với chúng tôi!
Hãy điểm qua một số chia sẻ thực tế từ học viên để hiểu rõ hơn về khoá học

Chúng tôi đã đồng hành cùng học viên như thế nào?

Frequently Ask Questions (FAQ)

You will earn Registered Scrum Master (RSM) and Registered Product Owner (RPO) endorsed by Scrum Inc and Dr. Jeff Sutherland, co-creator of Scrum after passing the credentialing exam.

The Registered Scrum Master™ credential, or RSM, recognizes individuals who can systematically implement Scrum in a way that drives immediate business results and perform as Scrum Master. This is a professional achievement that go beyond the basics of Scrum and the Scrum Master role endorsed by Dr. Jeff Sutherland and Scrum Inc.

The Registered Product Owner™ (RPO) credential recognizes individuals who can systematically drive immediate business results, uphold a compelling product vision, and return real revenue for their companies via the Scrum framework. Deliver twice the value at half the cost.

This training is beneficial for those Scrum Master who want to lead and coach agile teams, while the Product Owner training is beneficial for those who want to manage the product backlog and ensure that the product meets the needs of the stakeholders.

 • Professionals in any industry who want to become Scrum Masters or servant-leaders to their team.
 • Job seekers who want to work for an agile organization or expand their product ownership skills.
 • Professionals who are interested in being “agile.”
 • Traditional Project Managers who are looking to transform their careers.
 • SAFe Practitioners who want to learn Scrum and explore Scrum@Scale.
 • Product Managers, PMPs, PMI-ACP Team Leaders or professionals who want to begin their journey toward becoming a Scrum Master within their organization.
 • Managers and leaders who want to understand the patterns of high-performing teams, the practices of highly effective Product Owners and how true Scrum delivers twice the value at half the cost.
 • Product Managers and Product Owners who want to increase their effectiveness.
 • Business Analysts wanting to improve business agility with evidence-based techniques.

You don't need prior knowledge of Agile or Scrum, the course go beyond the basics of Scrum and the Scrum Master role.

Here's the summary of the different Scrum Master certifications:

Accrediting Body: Certified Scrum Master from Scrum Alliance), Professional Scrum Master from Scrum.org, Registered Scrum Master from Scrum Inc.

Training Duration: All take 2 days, but CSM focuses on basics while RSM and PSM go beyond. PSM requires additional courses for advanced knowledge.

Training Levels: CSM and PSM offer team-level training. RSM and PSM offer additional multi-team certifications (Nexus for PSM, Scrum@Scale for RSM).

Learning Outcomes: CSM and PSM I teach Scrum fundamentals. PSM II adds deeper understanding. RSM covers everything, including Dr. Sutherland's original "True Scrum" concepts and how to build high-performing teams.

Conclusion: CSM is for beginners, PSM is expensive but has lifelong certificates, RSM is seen as authentic but requires renewal.

More details >

Building Hyper-Productive Scrum Team Course refers to the RSMPO (Registered Scrum Master & Product Owner) course by ScrumInc.

This course is the best for Scrum Master certification because it is under Scrum Inc., the only authentic original training from Dr. Sutherland, and is recognized globally.

The RSMPO course provides a holistic understanding of the Product Owner, the Scrum Master, and the team members (Developers) to help candidates build teams that maximize performance.

More details >

 • Project / Product Manager
 • Team Leader
 • Senior Team Member

More details >

 • Complementary one-year unlimited course revisions
 • Two exclusive one-on-one consulting hours with the trainer
 • Lifelong access to CI Agile global alumni community